Produktinformation

En introduktion till intern styrning och kontroll
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
200
Utgivning
2015
ISBN
978-91-523-3135-4
Förlag
Sanoma Utbildning

En introduktion till intern styrning och kontroll

Författare: Olof Arwinge

En introduktion till intern styrning och kontroll introducerar ett stadigt växande område inom företagsekonomin. Intern styrning och kontroll är ett styr- och kontrollsystem som bidrar till att företag och organisationer har en rättvisande redovisning och rapportering, följer lagar och regler samt uppnår sina mål om effektivitet och produktivitet.

Inte sällan reduceras intern styrning och kontroll till frågor av karaktären "ordning och reda". Detta är ett misstag då intern styrning och kontoll utgör ett fundament i företags och organisationers riskhantering. Att utforma, använda och följa upp intern styrning och kontroll är en utmaning för vilken organisation som helst. Kunskaper inom området är därför viktigt.

En introduktion till intern styrning och kontroll är skriven av Olof Arwinge, ekonomie doktor och lärare vid Uppsala Universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. 

Avsedd för:
Denna bok är en grundläggande introduktion till intern styrning och kontroll. Boken är tänkt att läsas såväl av praktiker som studenter i revision, redovisning, ekonimistyrning och organisation.

Produktpublicerare