Produktinformation

CSR och hållbart företagande, upplaga 3
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
350
Utgivning
2021
ISBN
9789152360279
Förlag
Sanoma Utbildning

CSR och hållbart företagande, upplaga 3

Författare: Borglund m.fl.

CSR OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE introducerar många perspektiv på företagens sociala ansvar och hållbart företagande, samt hur de olika perspektiven hänger ihop. Resonemangen knyter an till verkliga exempel och fall. Utvecklingen inom CSR har gått snabbt inom både politik och företagande. Fenomen som socialt entreprenörskap, hållbara affärsstrategier och nya finansiella modeller kring hållbarhet har vuxit sig allt starkare.

Nytt i denna upplaga är att de globala hållbarhetsmålen diskuteras mer ingående och ett helt nytt kapitel har tillkommit som diskuterar begrepp och fenomen kopplade till mångfald och integration. Boken ger både en överblick över de viktigaste koncepten och teorierna samt ett djup kring historiska perspektiv och företagsetiska kopplingar. Teori varvas med exempel från en lång rad företag och organisationer.

Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen ger en överblick av ämnet, dess bakgrund och framväxt. Den andra delen tar upp företagens och affärsverksamhetens praktik. I den tredje delen lyfts fokus till styrning och strategier för ansvarsfullt och hållbart företagande.

Boken samlar några av de mest inflytelserika experterna inom området och används vid ett stort antal universitet och chefsutbildningar i Sverige.

Produktpublicerare