Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image

Innehållspublicerare

Artikel

Skattelättnader med anledning av coronakrisen

Urban Kardvik
RS Rätt Skatt

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av coronakrisen har riksdagen beslutat om vissa tidsbegränsade skattelättnader. Tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt med anledning av...

Robert Sevenius
Artikel

Nytt förslag underlättar för vårens bolagstämmor

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

Riksdagen har med anledning av coronakrisen den 14 maj 2020 beslutat om ytterligare tillfälliga åtgärder för att underlätta bolags- och föreningsstämmor. Beslutet innebär ändringar i den nya lagen (20...

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
Artikel

Lojalitetsplikten förklarad

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
RA Rätt Arbetsrätt

I och med den rådande situationen på arbetsmarknaden har flera arbetsrättsliga frågor aktualiserats. I ett anställningsförhållande ska både arbetsgivare och arbetstagare vara lojala mot varandra. Arb...

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
Artikel

Frågor och svar : Arbetsrätt i spåren av Covid-19

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
RA Rätt Arbetsrätt

Flera arbetsgivare står inför stora utmaningar med anledning av den rådande situationen. Våra författare till Rätt Arbetsrätt 2020, advokat Louise D’Oliwa och advokat Stefan Flemström besvarar arbetsr...

Artikel

Sammanställning av tillfälliga regler - Rätt Lön

Erika Dahlgren
RL Rätt Lön

Covid-19 påverkar just nu stora delar av vårt samhälle. Bland annat dig som arbetar med löner. Erika Dahlgren, författare till Rätt Lön, har sammanställt de förändringar som regeringen beslutat om och...

Robert Sevenius
Artikel

Hur påverkas bolagstämman av Covid-19?

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

Våren är bolagstämmornas tid, men hur påverkar Sveriges nuvarande situation möjligheten att genomföra dessa, och vilka åtgärder kan en ansvarsfull bolagstyrelse vidta? Robert Sevenius delar med sig av...

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
Artikel

Start av konkurrerande verksamhet

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
RA Rätt Arbetsrätt

En arbetstagare säger upp sig från sin anställning och startar därefter konkurrerande verksamhet. Hon tar kontakt med arbetsgivarens före detta kunder och erbjuder samma tjänster men till betydligt bä...

Robert Sevenius
Artikel

Att vara osams i bolag

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

Det är tyvärr mycket vanligt att kompanjoner som har bolag tillsammans med tiden hamnar i konflikt med varandra. Konflikter är ett av de allvarligaste hoten mot ett företags verksamhet och framgång. ...

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
Artikel

En dag går dock skämten för långt

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
RA Rätt Arbetsrätt

En arbetstagare och dennes kollega skojar friskt på arbetet. En dag går dock skämten för långt. Den ena arbetstagaren upplever sig sexuellt trakasserad och går till arbetsgivaren för att få hjälp! Vad...

Erika Dahlgren
Artikel

När får du gå i pension?

Erika Dahlgren
RL Rätt Lön

Den 16 oktober 2019 röstade Riksdagen ja till en proposition om höjd pensionsålder med start 2020. Propositionen bygger på en överenskommelse i den s.k. pensionsgruppen i Riksdagen och påverkar ålders...

Innehållspublicerare