Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image

Innehållspublicerare

Artikel

Momsen och miljön

Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl
RM Rätt Moms

Momsen är som en temperaturmätare på vad som händer i världen – en transaktionsskatt som konsumenterna ska betala. Företag och andra beskattningsbara personer levererar in momsen till staten och måste...

Artikel

Momsen och e-handeln

Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl
RM Rätt Moms

Momsen är som en temperaturmätare på vad som händer i världen – en transaktionsskatt som konsumenterna ska betala. Företag och andra beskattningsbara personer levererar in momsen till staten och måste...

Artikel

Momsen tar tempen på tidens frågor

Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl
RM Rätt Moms

Momsen är ju en konsumtionsskatt som vi privatpersoner får betala men där företagen gör jobbet med att ta in skatten till staten. Företagen måste hantera momsen korrekt för varje transaktion, varje da...

Artikel

Covid-19 och arbetsrätt

Louise D’Oliwa, Stefan Flemström
RA Rätt Arbetsrätt

Författarna till Rätt Arbetsrätt, advokaterna Louise D’Oliwa och Stefan Flemström, har fått flera frågor kring arbetsrättsliga åtgärder med anledning av Covid19. Nedan följer två vanliga frågor. Ni ka...

Artikel

Avdrag för utrangering av byggnad

Urban Kardvik
RS Rätt Skatt

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen har förtydligat rättsläget avseende avdrag vid rivning av byggnad. Vid investeringar i fastigheter är det väldigt stora skillnader i när investeringen kan dras...

Artikel

Lojalitet och yttrandefrihet – hur förhåller sig dessa till varandra?

Louise D’Oliwa, Lucas Ideström

Den 3 mars 2021 visade SVT:s Uppdrag granskning hur anställda larmar om missförhållanden på sina arbetsplatser och kritiserar sina chefer öppet. Dessa så kallade visselblåsare riskerar att få betala e...

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
Artikel

Aktuellt fall i Arbetsdomstolen - Förlängd provanställning

Louise D'Oliwa, Stefan Flemström
RA Rätt Arbetsrätt

I Rätt Arbetsrätt 2021 utvecklar vi varför Arbetsdomstolen öppnar upp för en möjlighet att kunna förlänga en provanställning – något som egentligen strider mot anställningsskyddslagen.  Enligt A...

Eva Törning
Artikel

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Eva Törning
RR Redovisa Rätt

Ett sökord som ofta ligger i topp när användare söker i Redovisa rätt är förbättringsutgifterna. Varken K3 eller K2 har någon definition av vad detta är. I god redovisningssed menas med förbättringsut...

Anna och Lena
Artikel

Brexit – är du beredd?

Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl
RM Rätt Moms

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Sedan dess har landet varit i en övergångsperiod men den tar nu slut vid årsskiftet. Från och med den 1 januari 2021 är Storbritannien ett så kallat tred...

Robert Sevenius
Artikel

Leo-reglerna tappar klöset

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

De så kallade Leo-reglerna i aktiebolagslagen är unika för Sverige. De är ett arv från en börsskandal på 1980-talet då ett antal kända företagsledare fick förtur och rabattpris på läkemedelsbolaget Le...

Innehållspublicerare