Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image

Innehållspublicerare

Artikel

Underlättandelagen för stämmor återuppstår

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

Den tillfälliga undantagslagen om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs från och med den 1 mars. Den kommer att upphöra vid årsskiftet 2022/2...

Artikel

Avskrivning

Eva Törning
RR Redovisa Rätt

Det tredje mest sökta ordet i Redovisa Rätt är avskrivning som vi ska titta lite närmare på här. Huvudregeln enligt 4 kap. 4 § ÅRL är att alla anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska s...

Artikel

Uppskjuten skatt

Eva Törning
RR Redovisa Rätt

De näst mest sökta orden i Redovisa Rätt är ”uppskjuten skatt” – ett svårt område, anser många. Kanske beror det på att vi måste hålla ordning på, inte bara vad som händer i redovisningen, utan även h...

Ekonomionline logotyp
Webbinarium

Rättmingel - i år digitalt

Ekonomionline

I år möts vi digitalt för att få koll på några av årets nyheter och uppdateringar i 2022 års utgåva av respektive titel. Det kommer även finnas en möjlighet att ställa frågor direkt till exp...

Artikel

Bolagsstämmor under den fortsatta pandemin

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

I samband med coronapandemin den 15 april 2021 infördes en tillfällig lag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Lagen förlängdes till att gälla under 2021, men kommer att up...

Artikel

Nya regler för gräsrotsfinansiering

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

Grästrotsfinansiering (crowdfunding) har etablerats i Sverige utan att någon särskild lagstiftning införts, vilket skapat viss osäkerhet kring finansieringsformen. Den 10 november 2021 träder dock EU:...

Artikel

Sänk skatten genom köp av inventarier

Urban Kardvik
RS Rätt Skatt

För att försöka få fart på ekonomin efter den nedgång som pandemin inneburit för stora delar av näringslivet vill regeringen uppmuntra till ökade eller tidigarelagda investeringar genom en tillfällig ...

Artikel

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden DS 2021:17

Louise D’Oliwa, Stefan Flemström
RA Rätt Arbetsrätt

Lagen om anställningsskydd kom till mot bakgrund av de strukturella förändringar som skedde i Sverige under 1960-talet. Eftersom man ansåg att det fanns risk att arbetstillfällen skulle minska, tillsa...

Artikel

Ny lag kring visselblåsare

Louise D’Oliwa, Stefan Flemström
RA Rätt Arbetsrätt

En viktig nyhet när det gäller arbetsrätt 2022 är den nya lagen kring visselblåsare som ska träda i kraft den 17 december 2021 och ersätta den gamla lagen. Genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv a...

Artikel

Momsen och pandemin

Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl
RM Rätt Moms

Momsen är som en temperaturmätare på vad som händer i världen – en transaktionsskatt som konsumenterna ska betala. Företag och andra beskattningsbara personer levererar in momsen till staten och måste...

Innehållspublicerare