Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image

Innehållspublicerare

Artikel

Lojalitet och yttrandefrihet – hur förhåller sig dessa till varandra?

Louise D’Oliwa, Lucas Ideström

Den 3 mars 2021 visade SVT:s Uppdrag granskning hur anställda larmar om missförhållanden på sina arbetsplatser och kritiserar sina chefer öppet. Dessa så kallade visselblåsare riskerar att få betala e...

Louise D'oliwa, Stefan Flemström
Artikel

Aktuellt fall i Arbetsdomstolen - Förlängd provanställning

Louise D'Oliwa, Stefan Flemström
RA Rätt Arbetsrätt

I Rätt Arbetsrätt 2021 utvecklar vi varför Arbetsdomstolen öppnar upp för en möjlighet att kunna förlänga en provanställning – något som egentligen strider mot anställningsskyddslagen.  Enligt A...

Ekonomionline logotyp
Webbinarium

Rättmingel - i år digitalt

Ekonomionline

I år möts vi digitalt för att lyssna när experterna bakom Rättserien går igenom nyheterna i 2021 års utgåva för respektive titel. Det kommer även finnas en möjlighet att ställa frågor direkt till expe...

Eva Törning
Artikel

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Eva Törning
RR Redovisa Rätt

Ett sökord som ofta ligger i topp när användare söker i Redovisa rätt är förbättringsutgifterna. Varken K3 eller K2 har någon definition av vad detta är. I god redovisningssed menas med förbättringsut...

Anna och Lena
Artikel

Brexit – är du beredd?

Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl
RM Rätt Moms

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Sedan dess har landet varit i en övergångsperiod men den tar nu slut vid årsskiftet. Från och med den 1 januari 2021 är Storbritannien ett så kallat tred...

Robert Sevenius
Artikel

Leo-reglerna tappar klöset

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

De så kallade Leo-reglerna i aktiebolagslagen är unika för Sverige. De är ett arv från en börsskandal på 1980-talet då ett antal kända företagsledare fick förtur och rabattpris på läkemedelsbolaget Le...

Urban Kardvik
Artikel

Vad är nytt inom skatteområdet 2021?

Urban Kardvik
RS Rätt Skatt

Nu närmar sig årsskiftet och vi kommer snart kunna lägga ett både omtumlande och märkligt 2020 bakom oss. I samband med ett årsskifte finns det anledning att se om företaget eller dess ägare ska göra ...

Robert Sevenius
Artikel

Att omvandla skulder till aktiekapital

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

Finansieringsfrågorna är ofta en utmaning för nystartade bolag – inte minst när framtidsutsikterna även i allmänhet är osäkra. Det finns många regler i aktiebolagslagen om kapitalbrist, där tvångslikv...

Robert Sevenius
Artikel

Verklig huvudman är en delikat fråga

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

Vid styrelsemöten hanteras många frågor mellan himmel och jord. Ibland kan de till synes enkla frågorna ge kluriga juridiska förpliktelser. Vid ett möte där jag som extern styrelseledamot hade mycket...

Robert Sevenius
Artikel

Drabbad av annans konkurs

Robert Sevenius
RB Rätt Bolagsrätt

I coronakrisens spår får alltfler företag svårt med likviditeten. Även företag som lyckas klara den egna verksamheten kan ändå drabbas av att kunder eller affärspartner runt omkring får problem. Vad k...

Innehållspublicerare