Rattserien Book Name Display

Förhöjt prisbasbelopp

increased prices base amount

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet 49 300 kronor och inkomstbasbeloppet 71 000 kronor.

...

Vill du läsa hela artikeln?

Säkerställ att du har rätt åtkomst eller testa Rättserien Digital fritt under två veckor.

Rättserien Digital är en informationstjänst för dig som arbetar inom redovisning, skatt, lön, moms, bolagsrätt och arbetsrätt.

Prova 2 veckor fritt

Har du redan ett konto på Ekonomionline?