Rattserien Book Name Display

Avsatt till pensioner

pension provisions

Enligt 5 § tryggandelagen ska arbetsgivare redovisa i en post i balansräkningen benämnd Avsatt till pensioner den förpliktelse som beräknats enligt tryggandelagen.

Andra pensionsförpliktelser redovisas enligt 8 a § i posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.<...

Vill du läsa hela artikeln?

Säkerställ att du har rätt åtkomst eller testa Rättserien Digital fritt under två veckor.

Rättserien Digital är en informationstjänst för dig som arbetar inom redovisning, skatt, lön, moms, bolagsrätt och arbetsrätt.

Prova 2 veckor fritt

Har du redan ett konto på Ekonomionline?