Rattserien Book Name Display

Antaget anskaffningsvärde

deemed cost

K4-regler

Antaget anskaffningsvärde är ett belopp som enligt IFRS 1 Bilaga A används som ersättning för anskaffningsvärde eller avskrivet anskaffningsvärde vid en viss tidpunkt. Efterföljande avskrivning förutsätter att företaget inledningsvis hade redovisat tillgången eller s...

Vill du läsa hela artikeln?

Säkerställ att du har rätt åtkomst eller testa Rättserien Digital fritt under två veckor.

Rättserien Digital är en informationstjänst för dig som arbetar inom redovisning, skatt, lön, moms, bolagsrätt och arbetsrätt.

Prova 2 veckor fritt

Har du redan ett konto på Ekonomionline?