Rattserien Book Name Display

Anskaffningsvärde

cost/historical cost

Anskaffningsvärdet har stor betydelse vid värdering av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar:

Enligt 4 kap. 3 § ÅRL ska anläggningstillgångar normalt tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgånge...

Vill du läsa hela artikeln?

Säkerställ att du har rätt åtkomst eller testa Rättserien Digital fritt under två veckor.

Rättserien Digital är en informationstjänst för dig som arbetar inom redovisning, skatt, lön, moms, bolagsrätt och arbetsrätt.

Prova 2 veckor fritt

Har du redan ett konto på Ekonomionline?