Rattserien Book Name Display

À contofaktura

on-account invoice

Vid arbeten som pågår under längre tid, eller då det säljande företaget vill försäkra sig om att få betalt eller att inte belasta sitt eget kassaflöde för mycket, kan en à contofaktura genereras och skickas till köparen/kunden. Möjligheten att à conto-fakturera regleras oftast i ett sk...

Vill du läsa hela artikeln?

Säkerställ att du har rätt åtkomst eller testa Rättserien Digital fritt under två veckor.

Rättserien Digital är en informationstjänst för dig som arbetar inom redovisning, skatt, lön, moms, bolagsrätt och arbetsrätt.

Prova 2 veckor fritt

Har du redan ett konto på Ekonomionline?