Responsive Image

Rättserien 2021

Nytt år nya regler. 2021 kommer våra experter att uppdatera Rättserien med flera aktuella nyheter från respektive fält. Välj mellan tryckt bok eller digital licens.

Nyheter & artiklar

Avdrag för utrangering av byggnad

"I samband med utveckling av ett område står fastighetsägaren inför många olika beslut. Ett kan vara om hela eller delar av en byggnad ska rivas för att ge plats till nya eller delvis förändrade byggnader. Utgifterna för att riva byggnaden behandlas som utgifter för att uppföra den nya byggnaden. Det innebär att utgiften dras av med värdeminskningsavdrag under den nya byggnadens ekonomiska livslängd. " Läs mer om utrangeringsavdrag i Urban Kardviks artikel.
Responsive Image

Nytt och aktuellt

Produktpublicerare

Rätt Moms 2021
Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl
Rätt Arbetsrätt 2021
Louise D'Oliwa, Stefan Flemström
Rätt Lön 2021
Erika Dahlgren